توضیحات

مشخصات:

جستجو و رد زنی و تحویل متهمان کیفری و مالی ، وصول مطالبات

خدمات :

☑️️پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده های کیفری و مالی و .. که در آن مخاطب شما مجهول المکان و متواری است.️ با استناد به احکام جلب و بصورت قانونی
☑️️ توسط تیمی خبره با سابقه به نتیجه رساندن بیش از ۱۵۰ پرونده در موضوعات مختلف .
☑️️ رد زنی و جانمایی اشخاص متواری و متهم بصورت قانونی
☑️️ قبول کلیه پرونده های ملکی و ماده ۱۰۰ و ۵ و … توسط وکلای بنام و متخصص کشور
⚠️ از نظر ما کاری که قابل انجام نباشه وجود نداره و این گفتار ما از سابقه کاری مان قابل بررسی ست .
❌فقط باید قبل از هر اقدامی کار رو به متخصصش سپرد و به این ایمان داشت که حق به حقدار میرسه.

آدرس :

ادرس تهران

راه های ارتباطی :

tel درانتظار پرداخت

شبکه های مجازی :

insta @درانتظار پرداخت

telegram در انتظار پرداخت

whatsapp whatsapp

نقشه

گالری

افزودن نظر و امتیاز

افزودن یک نظر